Spillteori er studiet av strategiske beslutninger. Mer spesifikt tar den fore seg studiet av matematiske modeller for konflikt og samarbeid mellom intelligente, rasjonelle beslutningstakere. Den er også kjent som interaktiv beslutningsteori.

Jeg vil nå gi deg et eksempel på en strategi i spillteori. Her blir også beslutningsstrategi tatt med i beregningen, men begge disse er henger tett sammen.

La oss tenke oss at du får et sjenerøst tilbud fra et kasino, og de tilbyr deg et spill der potten starter på £1 og for i hver omgang blir det kastet mynt eller krone. Hvis mynten viser krone dobles potten, men hvis det blir mynt vinner du det som er i potten.

Hvor mye vil du være villig til å betale for å kunne spille dette spillet?

I halvdelen av tilfellene blir det mynt på første kast, og du vinner £1. I den andre halvdelen viser mynten krone, og potten dobles til £2, og du får muligheten til å kaste mynten igjen. På andre kast vil du i halvdelen av tilfellene få mynt og vinne £2, og halvdelen av tiden vil du få krone igjen og potten dobles til £4, og du kaster på nytt. Halvdelen av gangene vinner du £1, i en firedel av gangene vinner du £2, i en åttedel av gangene vinner du £4 osv.  Ut fra dette kan du forvente å vinne:

(1/2 x £1) + (1/4 x £2) + (1/8 x £4) + (1/16 x £8) … Så ut fra argumentet om forventet verdi, vil du være villig til å betale en uendelig sum for å få spille spillet siden du vill vinne en uendelig mengde. Men du vil nesten helt sikkert ikke betale store summer for å få spille spillet. Det er gjort mange forsøk på å forklare dette, men bruk litt tid på å tenke ut svaret selv. Noen sier at hvis du hadde en så stor sum med penger, så ville det ikke være verd pengene å kaste bort tiden på å satse på spillet. I Unibets kasino har vi laget en informativ guide som kan hjelpe deg til å forstå spillteori bedre.